Related Search: Konstrukcja wibracyjnego podajnika | Wibratory podajnika | Okrągły wibrujący ekran | Podajniki i sizers do górnictwa | Ekrany wibracyjne wysokiej częstotliwości | Wysoka częstotliwość wibracyjnego ekranu | Ekran do kruszarki do kamieni | Kamień kruszący wibrujący ekran | Kruszarki kamieniowe Dostawcy ekranów wibracyjnych | Producenci ekranów wibracyjnych | Definicja ekranu wibracyjnego
Lista produktów

wibrujący ekran

Zasada działania - ekran wibracyjny 
Ekscentryczny blok wzbudnicy napędzany jest silnikiem przez trójkątny pas, aby obracać się z dużą prędkością. Bloki mimośrodowe obrotowe wytwarzają dużą siłę odśrodkową, która zmusza pole przesiewacza do poruszania się w kręgach o pewnej amplitudzie. Materiały na powierzchni ekranu pochylonego są narażone na ciągłe rzucanie lub rzucanie ruchów. Małe cząstki przechodzą przez otwory ekranowe okrągłego wibrującego ekranu, gdy stykają się z powierzchnią ekranu, kończąc tym samym proces oddzielania.

Wprowadzenie i zastosowanie okrągłego ekranu wibracyjnego 
Okrągły wibrujący ekran lub wibracyjny sizers to wysokowydajny ekran wibracyjny z wieloma warstwami. Okrągły ekran wibracyjny przyjmuje wzbudnik mimośród cylindra i urządzenie do regulacji amplitudy. Jej materiałowa linia przesiewowa jest dość długa i istnieje wiele rodzajów specyfikacji przesiewowych. Często używamy ekranów wibracyjnych wysokiej częstotliwości do oddzielania piasku i kamieni. Okrągły sprzęt do badań przesiewowych może być również stosowany w przemyśle opalania węgla, materiałów budowlanych, energii elektrycznej i inżynierii chemicznej.


Parametry techniczne - siewacze wibracyjne